V Ljubljani so člani iniciativnega odbora obravnavali možnosti za ustanovitev Društva slovensko-ruskega prijateljstva. Ocenili so, da je potrebno predhodno obvestiti širšo javnost o nameri za ustanovitev društva, ki bi spodbujalo sodelovanje med Slovenijo in Rusijo na kulturnem in gospodarskem področju.

Obenem so veleposlaništvu Ruske federacije v Ljubljani predlagali, da organizira (ob sodelovanju ruskih in slovenskih kulturnikov) še v prvi polovici leta 1995 dan ruske kulture v Ljubljani in ustanovi Ruski informacijski center v Ljubljani.