Delegacija Društva Slovenija–Rusija je prvič obiskala Moskvo

Med 10. in 15. februarjem 1998 je delegacija DSR prvič obiskala Moskvo. Društvo so predstavljali Saša Geržina, dr. Aleksander Skaza, Saša Slavec, Nuša Bulatović – Kansky, dr. Jasna Fischer in Tanja Semen. Člani delegacije so obiskali nekaj moskovskih kulturnih in političnih institucij.

S prorektorjem Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova Aleksandrom Vladimirovičem Sidorovičem so se dogovarjali o razširitvi sodelovanja med univerzama v Ljubljani in Moskvi, o izmenjavi predavateljev in študentov različnih fakultet, o skupnih raziskovalnih projektih, publikacijah in znanstvenih srečanjih ter izmenjavi obiskov rektorjev obeh univerz in podpisu sporazuma med univerzama.

V Ruski državni knjižnici  so se  sestali z Nino Ivanovno Hahalevo, namestnico direktorja in Tatjano Aleksejevno Andrianovo, načelnico mednarodnega oddelka, in se pogovarjali o možnostih navezave stikov in sodelovanja z Narodno in univerzitetno knjižnico iz Ljubljane, o morebitnem podpisu dogovora, sodelovanju, izmenjavi bibliotekarskih strokovnjakov, sodelovanju informativnih služb obeh bibliotek, izmenjavi obiskov direktorjev obeh knjižnic, izmenjavi pomembnejših publikacij, ki govore o nacionalnih kulturah obeh držav. Posebno pozornost so posvetili možnim pripravam razstav pomembnejših tiskov in organizaciji razstav, posvečenim pomembnejšim zgodovinskim osebnostim in dogotkom; omenjena sta bili razstavi, posvečeni dvestoletnici rojstva A. S. Puškina v Ljubljani in dvestoletnici rojstva Franceta Prešerna v Moskvi.

V Ruski državni knjižnici za tuje literature  je delegacijo sprejela Galina Aleksandrovna Kislovskaja, namestnica direktorja, govorili so o sodelovanju s knjižnjicami v Republiki Sloveniji.

Na obisku Akademije znanosti Ruske federacije je delegacijo  sprejel predstojnik oddelka za književnosti in jezike akademik Jevgenij Petrovič Čelišev, s člani delegacije se je pogovarjal o sodelovanju med akademijama znanosti obeh držav in o sodelovanju Društva Slovenija-Rusija z akademijskim Inštitutom za slavistiko.

Državno dumo Ruske federacije je na sprejemu delegacije Društva zastopal Sergej Aleksandrovič Glotov, član Odbora za mednarodne odnose Državne dume. Delegacija ga je seznanila z dejavnostjo Društva, z možnim sodelovanjem Dume in Društva pri okrepitvi in razširitvi sodelovanja med Slovenijo in Rusko federacijo na področju kulture in znanosti, pri morebitni organizaciji okroglih miz v Sloveniji in Ruski federaciji, med drugim ga je tudi opozorila, da bi morale ruske ustanove, ki so poklicane za seznanjanje sveta z rusko kulturo, poskrbeti za seznanjanje bralcev v Sloveniji z ruskim tiskom, kot to počno ustrezne ustanove na Zahodu.

Delegacijo Društva je sprejela tudi dekanica  Filološke fakultete Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova  prof. Marina Leontjevna Remnjova. Z njo se je delegacija pogovarjala o vlogi moskovske Filološke fakultete pri razširitvi stikov med Univerzo v Ljubljani in Moskovsko državno univerzo, o učvrstitvi in intenziviranju sodelovanja med filologi, nabavi in izmenjavi znanstvenih publikacij in študijskih pripomočkov ter o sodelovanju Filološke fakultete iz Moskve v slovenskih projektih, kot so  – priprava velikega rusko-slovenskega slovarja, simpozija o Prešernu in Puškinu idr.

Na Inštitutu za slavistiko Akademije znanosti Ruske federacije je delegacijo  sprejel direktor Vladimir Konstantinovič Volkov s sodelavci. Delegacija je predstavila inštitutu dejavnost Društva, medakademijsko sodelovanje, projekt slovensko-ruskih medkulturnih raziskav, predlagala je izmenjavo znanstvenih del, udeležbo predstavnikov inštituta in Akademije znanosti Ruske federacije pri morebitnih organizacijah okroglih miz v Moskvi in Ljubljani in povabila direktorja Inštituta, naj obšče Slovenijo.

Na Mednarodnem oddelku patriarhije Ruske pravoslavne cerkve je delegaciji posvetil pozornost arhimandrit Feofan. Delegacija je cerkvenemu dostojanstveniku predstavila delovanje Društva, prireditve ob dnevu ruske kulture pri Ruski kapelici pod Vršičem, poročala je o udeležbi predstavnikov Slovenije na dneh slovanske pismenosti in  razložila svoje mnenje o morebitnem sodelovanju predstavnikov Ruske pravoslavne cerkve na morebitnih okroglih mizah v Moskvi in Ljubljani.

Ministrstvo za kulturo Ruske federacije je na pogovoru z delegacijo Društva nagovoril namestnik ministrice Vladimir Sergejevič Evstignjejev. Člani društvene delegacije so mu  predstavili značaj in delo Društva s posebnim poudarkom na organizaciji dnevov ruske kulture v Ljubljani in možnosti sodelovanja ruske strani na teh prireditvah, npr. na prireditvah v jubilejnih  letih 1999 (Puškin) in 2000 (Prešeren). Nakazane so bile tudi možnosti za razširitev sodelovanja na področju kulture, o Dnevu slovenske kulture v Sankt-Peterburgu in ekskurziji Društva v Sankt-Peterburg, omenjen je bil predlog Društva, da bi se srečali ministri za kulturo Ruske federacije in Republike Slovenije ob Dnevu Slovenske kulture v Sankt Peterburgu.

Člani delegacije so se udeležili  proslave ob slovenskem prazniku Prešernovem dnevu, ki sta jo organizirali Društvo prijateljev Slovenije – Triglav iz Moskve in veleposlaništvo Republike Slovenije v Centralnem domu novinarjev v Moskvi. Udeležence sta pozdravila tudi Saša Geržina in dr. Aleksander Skaza. Po proslavi se je delegacija sestala s predstavniki Društva prijateljev Slovenije – Triglav, ki jih je vodila predsednica Iskra Vasiljevna Čurkina.

Delegacija je obiskala tudi Svjato-Troicko Sergijevo lavro v Sergijevem Posadu in se tam sestala s predstojnikom in slušatelji Duhovne akademije.