Na seji upravnega odbora društva so študentje ruščine dali pobudo za aktiviranje mladih za izvedbo ruskih večerov in za sodelovanje pri projektih, ki jih izvaja Društvo Slovenija – Rusija. Predlagano je bilo, da bi se v okviru Društva Slovenija – Rusija oblikovala sekcija mladih, katerih mentorica bi bila Tatjana Komarova, sodelovala pa bi tudi Julija Mesarič.