Pri upravni enoti mesta Ljubljana je bila vložena prošnja za registracijo Društva Slovenija– Rusija skupaj z zapisnikom sestanka z dne 19. januarja 1996 in overjenimi pristopnimi izjavami enajstih članov-ustanoviteljev in dvema izvodoma osnutka statuta.