Vloga za sofinanciranje projekta iz sredstev Sklada Toneta Pavčka za promocijo ruskega jezika in kulture na osnovnih in srednjih šolah v RS


Splošni podatki o vlagatelju – pravni osebi

Uradni naziv podjetja
Naslov podjetja

Odgovorna oseba

Kontaktna oseba


Splošni podatki o projektu

Koncept predlaganega projekta
Spored, potek
v EUR
v EUR

Preglednica planiranih stroškov v zvezi s projektom

1. Vrsta materiala:

Material – seštevek:

2. Vrsta storitev:

Storitve – seštevek:

3. Prostorski stroški:

Prostorski stroški – seštevek:

4. Vrsta avtorskega honorarja:

Avtorski honorarji – seštevek:

5. Drugi stroški:

Drugi stroški – seštevek:

Vsi stroški skupaj:


Copyright © 2015. All Rights reserved. Oblikoval WPlook Studio