Občni zbor Društva Slovenija Rusija

10. aprila 1996  je v dvorani Petrola na Dunajski 51 v Ljubljani potekal ustanovni občni zbor Društva Slovenija-Rusija. Od več kot 140 vabljenih predstavnikov raznih institucij in posameznikov se je ustanovnega zbora udeležilo 63 posameznikov, med njimi tudi veleposlanik Ruske federacije v Republiki Sloveniji Aleksej Nikiforov, ki je pozdravil občni zbor in zaželel veliko uspeha Društvu Slovenija– Rusija pri nadaljnjem delu.

Prof. Sergej Bubnov je predstavil zgodovino nastanka Društva in namen ter cilje ustanovitve Društva.

Občni zbor je soglasno sprejel statut društva. Za predsednika Društva je bil soglasno izvoljen Saša Geržina, za tajnika pa Saša Slavec.

Soglasno so bili potrjeni organi društva:
– upravni odbor: prof. Sergej Bubnov – podpredsenik, Nuša Kansky-Bulatović – blagajničarka, Saša Geržina – predsednik, dr. Žiga Knap, mag. Miloš Kovačič, Miha Lampreht, Franc Premk, Albin Rome,  dr. Aleksander Skaza, Saša Slavec – tajnik, in  mag. Mojmir Urlep;
–  nadzorni odbor: dr. Aleksandra Derganc, Boris Kristančič, dr. Ljubo Sirc, Uroš Slavinec in Silvo Torkar;
–  disciplinska komisija: dr. Miha Javornik, Tatjana Komarova, Janja Urbas, Drago Vidmar in Janez Zor.

Predsednik Saša Geržina je nakazal smernice delovanja in naloge društva v bližnji prihodnosti.