Društvo Slovenija-Rusija je skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino iz Ljubljane pod pokroviteljstvom Državnega zbora Republike Slovenije in Državne dume Ruske federacije in s sodelovanjem veleposlaništva Republike Slovenije v Ruski federaciji, Inštituta za slavistko pri Ruski akademiji znanosti in Društva Triglav iz Moskve in Sankt-Peterburga priredilo v prostorih Ruske državne biblioteke »Slovensko–ruski dan«. Na njem je Društvo predstavilo knjigo Slovenija – pot k samostojnost in priredilo okroglo mizo »Slovenija – Rusija – deset let nad pregradami«. Okroglo mizo je vodil Primož Sark, dr. Aleksander Skaza je predstavil zbornik Prešeren – Puškin, v katerem so objavljeni znanstveni prispevki z moskovskega
simpozija iz leta 2000.