Mariborska sekcija Društva je organizirala prvo družabno srečanje članov v Narodnem domu v Mariboru, kjer so proslavili Novo leto starega (pravoslavnega) koledarja.