Delegacije Društva Slovenija–Rusija, ki so jo sestavljali dr. Aleksander Skaza, dr. Jasna Fischer, Nuša Bulatović in dr. Žiga Knap, je obiskala Moskvo.

22. februarja 1999 je delegacijo Društva sprejel direktor Ruske državne knjižnice Viktor Fjodorov. Delegacija se je pogovarjala z direktorjem o razstavi, posvečeni Puškinu, v Ljubljani v novembru 1999 in razstavi, posvečeni Prešernu, v Moskvi ob simpoziju o Prešernu, ki ga pripravljata Filološka fakulteta Moskovske državne univerze

M. V. Lomonosova in Inštitut za slavitiko Ruske akademije znanosti maja 2000, 23. februarja 1999 se je delegacija sestala z namestnikom Državne knjižnice za tuje literature Aleksandrom Petrovom. Dogovorjeno je bilo, da se knjižnici pošlje izdaja izbranih slovenskih prevodov del Puškina, ki jo je pripravil Mile Klopčič in jo v tej knjižnici nimajo.

Istega dne se je delegacija srečala z direktorjem Inštituta za slavistiko Ruske akademije znanosti Vladimirom Volkovom, govor je bil o monografiji o nastajanju države Slovenije, ki jo Inštitut za slavitiko pripravlja skupaj z Inštitutom za novejšo zgodovino v Ljubljani, 24. februarja 1999 je delegacijo sprejel arhimandrit Feofan v patriarhiji Ruske pravoslavne cerkve. Oče Feofan je bil zelo zainteresiran, da bi se Slovenci, ki se zanimajo za rusko duhovnost, sestali s profesorji in študenti njihove Duhovne akademije v Moskvi. 23. februarja 1999 ob 17. uri se je delegacija udeležila tudi proslave ob kulturnem dnevu Republike Slovenije in otvoritve razstave slik slovenskih otrok v Domu otroške ustvarjalnosti v Moskvi. Delegacija je predstavila tudi četrto številko društvenega biltena.

Dekanica Filološke fakultete Državne moskovske univerze M. V. Lomonosova Marina Remnjova je predlagala, da naj Društvo v sodelovanju z moskovsko filološko fakulteto pripravi okrogli mizi v Sloveniji in Rusiji o odnosih med obema slovanskima kulturama. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi je predlagalo, naj bi Društvo z ustreznimi slovenskimi in ruskimi ustanovami pripravilo simpozij o nesmiselnosti vojn in povezanosti vseh ljudstev in držav.