Podpisana je bila Deklaracija o sodelovanju pri promociji ruščine na osnovnih in srednjih šolah v RS med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije, Veleposlaništvom Ruske federacije v RS in Društvom Slovenija – Rusija. Cilj deklaracije je dvigniti kakovost učenja in poučevanja ruščine na osnovnih in srednjih šolah v RS ter povečati število učencev in dijakov, ki se učijo ruščino v okviru rednega programa ter v okviru dodatnih oblik izobraževanja v šoli.