Na seji programskega sveta (klavzure), razširjenega upravnega odbora Društva Slovenija – Rusija, so bile postavljene glavne smernice Društva Slovenija – Rusija za leto 2006.

Program dela v letu 2006 naj bi bil osredotočen na 10-letnico delovanja Društva Slovenija – Rusija in 90-letnico Ruske kapelice pod Vršičem: slavnostna seja ob jubileju, podelitev priznanj in častnega članstva, jubilejni bilten, spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem. Poleg tega so bile sprejete pobude za področje kulture in znanosti, filmske sekcije, sekcij Nova Gorica, Maribor in Novo mesto ter delo podmladka društva. Klavzure so se udeležili člani upravnega odbora Zlatko Adlešič, Nuša Bulatović Kansky, Jasna Fischer, Igor Furlan, Saša Geržina, Anton Ipavic, Dimitrij Ivanov, Tatjana Komarova, Aleksander Sadikov, Aleksander Skaza, Saša Slavec in nekateri drugi: Pavel Šavli, Franc Štancer, Boris Kovšca, Natalija Vukas, Srečko Čebron, Sonja Caharija, Franci Demšar, Humbert Caharija, Boris Škedelj, Milan Tomaževič, Lidija Bulog, Primož Sark, Milan Ljubič, Vili Bukošek.