V Delavski knjižnici v Ljubljani je bila otvoritev ruskega kotička in srečanje z vodstvom knjižnice.