Ustanovljena je bila sekcija mladih DSR, ki pripravlja samostojne programe. Pridružilo se ji je več kot 50 študentov.