Kronologija Društva Slovenija Rusija je povzeta po kronologiji, ki so jo sestavili Zlatko Adlešič v sodelovanju z dr. Jasno Fischer in dr. Aleksandrom Skazo ter Tanja Svenšek.