Drage članice, cenjeni člani Društva Slovenija Rusija!

Krepko smo že vstopili v leto 2015, krajše noči, daljši dnevi in spomladansko sonce pa napovedujejo nova skupna srečanja. Zato Vas prisrčno vabimo na redni Zbor članov, ki bo v torek, 24. marca, ob 18. uri, v dvorani Krke, na Dunajski 65 v Ljubljani.

Dnevni red:

1. Otvoritev Zbora članov
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Ugotavljanje sklepčnosti
4. Potrditev dnevnega reda
5. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2014
6. Poročilo o poslovnem izidu in bilanci stanja društva za leto 2014
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razprava o poročilih
9. Glasovanje o poročilih v točkah 5, 6 in 7
10.Ocena programa dela in finančnega plana za leto 2015
11.Razprava o usmeritvah društva v l. 2015
12.Evidentiranje kandidatov za člana Upravnega odbora in člana Nadzornega odbora Društva Slovenija Rusija
13.Glasovanje v točkah 10, 11 in 12
14.Razno

Vljudno vabljeni!