Simpozij Slovenci in Rusi III

Ljubljana, 19. januar 2016

Ruski center znanosti in kulture, Ciril-Metodov trg 1

Organizira: Inštitut za civilizacijo in kulturo v Ljubljani

 

Program

9.30-10.15

Uvodni nagovor: dr. Alja Brglez (ICK) in g. direktor Jurij Metelev (Ruski center znanosti in kulture)

dr. Alja Brglez (ICK), ddr. Igor Grdina (ICK, ZRC SAZU, Alma Mater Europaea): Ruski intelektualci v Sloveniji po oktobrski revoluciji – predstavitev rezultatov

dr. Maja Sunčič, Monitor ISH: predstavitev zbornikov »Slovenci in Rusi« ter »Rusi v Sloveniji: od vojske do znanosti«.

 

10.30-11.30

Predseduje: dr. Alja Brglez

Dr. Jurij Perovšek, Inštitut za novejšo zgodovino: Slovenska politika o Leninu po prihodu ruskih beguncev v Kraljevino SHS

Ddr. Igor Grdina, ZRC SAZU, ICK, Alma Mater Europaea, Univerza v Novi Gorici: Cušima – vprašanje interpretacije

Dr. Stane Granda, Univerza v Novi Gorici: Posebnosti položaja ruskih ujetnikov med 1. svetovno vojno

Dr. Mateja Ratej, ZRC SAZU, ICK: Prepovedana ljubezen nadporočnika ruske carske armadeMihaela Dimitrijeviča Kuprejanova v Murski Soboti leta 1923
Diskusija

 

11.30-12.15

Predseduje: dr. Jurij Perovšek

Ddr. Neven Borak, Banka Slovenije: Rusi iz mojih študijskih let II

Dr. Gita Zadnikar, ICK, Alma Mater Europaea ISH, Ruski intelektualci v slovenskih časnikih: medijska podoba v 20. letih

Dr. Petra Testen, ZRC SAZU, ICK: Ruske sledi v slovenskih literarnih mesečnikih Dom in svet & Ljubljanski zvon med letoma 1918 in 1922
Diskusija

 

13.30-14.15

Predseduje: dr. Gita Zadnikar

Dr. Darja Koter, Akademija za glasbo: Ruski pevci v ljubljanski Operi med obema vojnama

Tjaša Rant, ICK: Ruske baletne umetnice v Ljubljani od 1920 do 1925

Dr. Neža Zajc, ZRC SAZU, ICK: Nekaj misli o pojm(ovanj)u slovanstva
Diskusija

 

14.30-15.30

Predseduje: ddr. Neven Borak

Dr. Željko Oset, Univerza v Novi Gorici: Ruski profesorji na tehniški fakulteti ljubljanske univerze

Dr. Rade Raspopović: Ruska emigracija u Crnoj Gori poslije 1919

Dr. Alojz Cindrič: Anatolij Ignatevič Špakovskij – življenje in delo
Sklepna beseda

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*