Spoštovani člani in članice Društva Slovenija Rusija!

Sporočamo vam, da je odprt nov razpis za izbor projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinanciral Sklada Toneta Pavčka za promocijo ruskega jezika in kulture na osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije.

Prvi razpisni rok traja od od 5.02.2019 do 28.02.2019.

Povezava do razpisa: Razpis Sklada Toneta Pavčka 2019

Poslanstvo Sklada Toneta Pavčka:

Sklad Toneta Pavčka za popularizacijo ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu deluje od leta 2007, ko so Društvo Slovenija Rusija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Veleposlaništvo Ruske federacije v Republiki Sloveniji podpisali Deklaracijo o sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu. V času delovanja Sklada se je znatno povečalo število ljudi, ki se učijo ruski jezik, vrsta osnovnih šol in gimnazij je v kurikulum vpeljala učenje ruskega jezika, izpeljani so bili številni projekti.

Področja dejavnosti Sklada Toneta Pavčka so:

  1. predšolski projekti – t. j. projekti, v katere so vključeni predšolski otroci;
  2. šolski projekti – t. j. projekti, v katere so vključeni učenci, dijaki in strokovni delavci osnovnih in srednjih šol;
  3. medšolski projekti – dodatne aktivnosti, ki bogatijo poučevanje in učenje ruščine (prireditve, tekmovanja, šolske izmenjave, projektno delo, raziskovalne naloge, gledališke dejavnosti, bralne značke, literarni natečaji itd.) in povezujejo učence, dijake in strokovne delavce iz najmanj treh in več osnovnih in srednjih šol;
  4. projekti za dvojezične otroke – projekti, v katere so vključeni otroci, osnovnošolci in dijaki iz različnih slovenskih vrtcev in šol, zaradi ohranitve njihove posebne kulturne identitete skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;
  5. projekti z evropsko oz. globalno dimenzijo – projekti, v katere so vključeni otroci, učenci, dijaki in strokovni delavci dveh in več držav.

Postopek predložitve prijav na razpis:

Prijavitelji morajo nasloviti prijavo na razpis v elektronski obliki na elektronski naslov sklad.slorus@gmail.com in v tiskani obliki na poštni naslov: Društvo Slovenija Rusija, Dunajska 67, 1000 Ljubljana, s pripisom »Sklad«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in sedež prijavitelja.

 

 

 

 

 

 

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*