Devet let je minilo od podpisa Deklaracije o sodelovanju na področju promocije ruskega jezika in kulture v slovenskem šolstvu. S podpisom deklaracije se je začelo poslanstvo Sklada Toneta Pavčka, za katerega se je v teh letih izkazalo, da ga učitelji in mentorji krožkov in različnih skupin prepoznajo, predvsem pa potrebujejo. Prepoznajo ga zaradi poslanstva, potrebujejo pa zaradi možnosti kakovostnega ustvarjanja in doživljanja v ruskem jeziku, ki prinaša mladim vpogled v rusko zgodovino, literaturo, umetnost, skratka vpogled v življenje ruskega človeka nekoč in danes.
Sklad je tudi v letu 2016 nadaljeval svoje delo. Poleg rednih, z razpisom predvidenih nalog, smo člani strokovnega odbora začutili potrebo, da našo dejavnost razširimo in šolam v vsej vertikali ponudimo nekaj stalnic, za katere se je v zadnjih letih izkazalo, da si jih mladi želijo. Tudi zaradi tega smo prepričani, da smo z delom Sklada omogočili okrepitev medkulturnega dialoga med mladimi ter razvijanje kompetenc, veščin in spretnosti vseh deležnikov v projektih. Tako so Festival otroške pesmi Veseli veter, obisk Zvezdnega mesta in evalvacijsko srečanje z mentorji in mentoricami projektov postali kažipot našega dela.
Ob tej priložnosti se velja posebej zahvaliti našim sponzorjem, podjetju Krka, d.d., in Riko, d.o.o., ter Društvu Slovenija Rusija s partnerji. Zahvaljujemo se tudi vsem drugim našim partnerjem, izvajalcem projektov, kolegom mentorjem in mentoricam ter drugim podpornikom za njihov trud. Prepričani smo, da ni bil zaman, za Sklad pa vse to predstavlja le še dodatno vzpodbudo za nadaljnje delo.
Delovanje Sklada prispeva k popularizaciji ruskega jezika in kulture med slovensko mladino. Ne posega v strokovno področje poučevanja ruščine na šolah, ampak s prizadevnim delom vseh udeležencev tako v novih kakor tudi že uveljavljenih inovativnih projektih podpira dobre ideje, ki se lahko realizirajo tudi s pomočjo Sklada. Tudi v letu 2016 si je sklad prizadeval pritegniti veliko število mladih. To je njegov osnovni projekt, ki raste tako po obsegu kot kakovosti, kar je seveda zelo dobro. V preteklem letu smo namenili 70 % razpisnih sredstev izvajalcem projektov, 30 % pa je bilo namenjenih lastnim projektom.
Še vedno lahko na državni ravni beležimo stabilno rast interesa za ruski jezik. Ruščina je v letu 2016 postala v nekaterih osnovnih šolah izbirni jezik tretje triade, kar pomeni, da bodo z učenjem dijaki nadaljevali tudi v srednji šoli, morda celo v terciarnem izobraževanju. Trend se pozna tudi v številu kandidatov, ki opravljajo ruščino na splošni maturi.

V novi evropski perspektivi 2016–2022 bodo šole v vsej vertikali povabljene k sodelovanju na različnih razpisih, kot so razpisi za raziskovanje novih učnih okolij, medkulturni dialog, bralno in kulturno pismenost ter razvoj večjezičnosti kot ene izmed kompetenc znotraj šolske jezikovne izkaznice. Zato obstaja veliko možnosti, da se bo ruščina na šolah še bolj uveljavila, obenem pa bo pomoč Sklada, tudi tehnična, izredno dobrodošla pri realizaciji projektov.
Novi časi tudi za Sklad predstavljajo nove izzive in potrudili se bomo, da bomo z našimi partnerskimi šolami prek realizacije naših načrtov našli dobre in pravilne rešitve.
Strokovni odbor ob koncu uvodnega pregleda v letu 2016 doseženih rezultatov ponovno izraža iskreno zahvalo vsem, ki si že vrsto let prizadevajo za povezovanje in zbliževanje slovenskega in ruskega naroda ter za krepitev slovensko-ruskih odnosov na področju znanosti, kulture in izobraževanja.
Naj bo 10. jubilejno leto delovanja Sklada ustvarjalno in sodelovalno.

Predsednik strokovnega odbora Sklada,
ravnatelj Gimnazije Škofja Loka
Jože Bogataj, prof.

Koordinatorica Sklada
Julija Mesarič

 

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

*